Ingripare, brottsoffer och vittnen

Den 2 november 2023 kl. 02.03 har det gått 10 år sedan ett av de mest bestialiska morden i modern tid ägde rum i idyllen Ljungsbro. Av en tillfällighet råkade jag passera platsen för morden just då. Jag såg allt på mycket nära håll. Tillsammans med en annan man ingrep jag och brottade ned gärningsmannen och höll denne fast. Jag lyckades lugna förövaren samtidigt som jag satt i telefonkö till SOS Alarm under flera minuter. Efter en stund var mördaren lugn så jag kunde låta den andre mannen se till sin anhörige som låg livlös på marken. När jag efter över 2 minuter ännu inte fått svar så lade jag på och försökte ännu en gång. Efter ytterligare 3 min kom jag äntligen fram till 112. Gärningsmannen fick kalla fötter, vred sig loss och sprang iväg. SOS trodde mig ej när jag förklarade det fruktansvärda som hänt.

Jag fick agera insatsledare under flera minuter innan mer erfarna poliser slutligen anlände. Den första polisbilen skickade jag iväg efter mördaren. Denna kväll var starten på mitt nya liv och enträgen kamp för att få till stånd ändring och kraftig förbättring av den ovärdiga behandlingen av ingripare, brottsoffer och vittnen.


Personal vid Cloetta

De främlingsfientliga använder denna och andra otäcka händelser i propagandasyfte. Det gör mig ledsen, upprörd och rentav arg. De hittar på, överdriver och sedan delas händelser, som ibland inte ens har ägt rum, hejdlöst på nätet och blir till en sanning. Att vi som vet fakta delar med oss av sanningen är jätteviktigt. Just i detta fall är jag nog en av dem som är mest påläst. Psykisk ohälsa, olagliga droger och alkohol var några bidragande orsaker vid denna tragedi.

Att GM, den svenske medborgaren hade annan hudfärg var däremot helt betydelselöst även om vissa folkvalda politiker vill få oss att tro något annat. Om alla som mår dåligt istället fick hjälp i tid (vissa redan på dagis) skulle många händelser aldrig äga rum. Det leder till att färre poliser skulle kunna lösa fler brott. Det sparas även betydande belopp i rättssystem och sjukvård när antalet brottsoffer minskar. Allt brottsförebyggande arbete är jätteviktigt. Att alla barn får en utbildning och går i skola samt trivs och mår bra där är absolut nödvändigt.

Personal vid Cloetta

Det vore bra om tillgången till droger och alkohol, som förstärker våldsamma personers beteende, begränsas. Speciellt för dem som inte kan hantera dessa berusningsmedel. Vid nästan alla grova brott är gärningsmannen påverkad. Det handlar inte om ett eget val. Till slut drabbas alltid någon helt oskyldig.

Jag som ingripare och huvudvittne får leva med ett livslångt smärtsamt minne men jag är ej klassad som brottsoffer. Stödet till brottsoffer, ingripare och vittnen behöver förstärkas. Men det bästa är ju att brottet aldrig inträffar. I sju år på årsdagen har jag tänt två lyktor på mordplatsen för att hedra de döda och ägna en extra tanke till alla brottsoffer.

I en framtid kommer jag ge ut boken om mina smärtsamma minnesbilder från händelsen och berätta om efterspelet där jag bl. a fick MSB att ge en reprimand till SOS Alarm, en motion till riksdagen, brev till justitieministern, polisens synkroniserade vittnesmål och vittnens felaktiga minnesbilder, rättegången och mycket mera. Läs mer om händelsen på P4 Östergötland och Corren. Eller se på TV4. Jag finns tillgänglig för intervjuer, föreläsning eller brottsofferpanel. Frågor ring Urban 013-201555. Eventuell ekonomisk vinst som uppkommer av denna händelse kommer användas till brottsförebyggande arbete för barn och ungdom i Ljungsbro och/eller skänkas till Brottsofferjouren.

Personal vid Cloetta